čtvrtek 8. prosince 2016

:: Congress & Wellness v Broumově má Cenu

Kolika zmínek o C&W jsem se již dopustil? Mnoha. Opakování je matkou moudrosti, ovšem čeho je moc, toho je příliš, a tak jsou obě strany, míněno zbylé čtenářstvo i autor, již jistě značně opotřebované, snad i alergické až agresivní. Oprostím se tedy od podrobnějšího popisu co to je, kde to je, jak to funguje, atakdále a přejděmež rovnou k události této, že se mu přihodilo Ocenění.Letos se soutěže "Stavba roku královéhradeckého kraje 2016" účastnilo 16 staveb z nichž porota vybrala dva vítěze, tři další získaly čestné uznání, a dvěma udělila zvláštní ceny. Zde je kompletní přehled těchto sedmi  p o z o r u h o d n ý c h  děl včetně základního popisu a zdůvodnění. 

Spolu s Pekárnou v Chroustníkově hradišti vyhrála Rekonstrukce (zatím pětiny) kláštera v Broumově a jeho zahrady. Té to nadšeně přeju, sám bych pro ni hlasoval. Uznání cti potom směřuje do Kuksu, do nemocnice v Hradci a právě podruhé do Broumova.

Pokud jsou zde vůbec tací, jež v nedávné době minula jakákoliv zmínka, či snad pokud by zde byl i takový bláhový sentimentální snílek toužící po připomenutí, potom zde jest album.  

Krátká disputace na téma (tohoto) ocenění. Nepochybně hřejivá záležitost mající svůj specifický význam. Velká gratulace do Broumova, a také INSu Náchod (který shodou okolností obě stavby projektoval), nepochybně investorovi (Veba), jehož vklad byl zde klíčový, staviteli (BSS), arch. Mikulovi, který má na svědomí interiér bazénové části, a dalším. Na druhou stranu každé podobné hodnocení je složité a subjektivní. Například je zajímavé, že Kuks letos vyhrál  c e l o s t á t n í stavbu roku a v kraji "pouze" čestné uznání. Protože jsme zde jen tak mezi sebou, tak Vám prozradím, co považuji za opravdové ocenění. Tím je zde pro mně fakt, že se po dokončení investor rozhodl tuto stavbu do soutěže přihlásit. K tomu by asi nedošlo, kdyby si mysleli, že to nedopadlo nejlíp... A obecně je to pro mě vždy moment, kdy se ozve klient, se kterým jsme již dřív něco dělali, s nabídkou další práce. Takové telefony nebo emaily jsou pro mě úplně nejvíc nejlepší. To byl mimochodem i tenhle případ. 

A na závěr odůvodňující text odborné poroty:
Congress & Wellness centrum Broumov je součástí areálu Veba Hotelu Resort. Porotu příjemně oslovil již vstup do tohoto upraveného prostoru. Osazení objektů do terénu, souznění s okolní krajinou i lidským měřítkem staveb. To vše majitel Veby Broumov nechal postavit pro své současné i bývalé zaměstnance společnosti VEBA vč. jejich rodinných příslušníků, pro kongresové hosty, pro vzdělávací instituce z Broumovska i okolí ale také pro děti z Broumovska i okolí pro výuku plavání. V současnosti tuto možnost využívá řada školek a škol, přibližně 600 dětí. Pro zaměstnance je zde možnost dalšího vzdělávání, výuka jazyků a relaxace.

Congress a Wellness centrum je budova vhodně osazená v terénu s výhledy do okolní krajiny, odpovídá kapacitně i technickým vybavením současným i perspektivně rostoucím vzdělávacím a relaxačním potřebám. Stavba se tvarově přizpůsobila půlkruhové stávající stavbě Depandance. Congress a Wellness centrum poskytuje široké spektrum aktivit koncentrovaných na jednom místě – učebny, ubytování, vzorkovna výrobků firmy Veba a.s., recepce se vstupní halou, plavecký bazén se dvěma plaveckými dráhami v plné délce 25 m s odpočinkovou zónou doplněnou masážními tryskami, relaxační částí s vířivkou, fitness, společenské místnosti, saunu a další. To vše slouží zaměstnancům firmy, ale také dětem z Broumovska i okolí. Do terénu je s citem zakomponován moderní tenisový kurt.

Dva hotelové domy – dříve tovární vily, kvalitně zrekonstruované, parkově upravený terén se zelení dotváří příjemnou atmosféru celému areálu.

Porota ocenila architektonickou úroveň budovy Congress & Wellness centra, její osazení do terénu a celkové urbanistické řešení areálu v daném terénu. Porotu také oslovil záměr a filosofie majitele Veba a.s., který pro své zaměstnance ale i částečně pro město Broumov ze svých peněz financuje a realizuje toto relaxační a výukové středisko. Dobrý příklad pro ostatní podnikatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat